Thursday, February 21, 2019

Özel ders nasıl verimli olur?


Birebir derslerin son yıllarda artması öğrencilerin bu uygulamaya ihtiyaç duymasıyla doğrudan alakalı olmaktadır. Yapılan araştırmalara göre öğrencilerin %40’ı özel ders alarak derslerindeki başarıyı artırmaya çalışmaktadır. Okullarda kalabalık ortamlarda kimi öğrenciler derslerinden çok fazla verim alamamaktadır. Zamanın yetersizliği, dikkat dağınıklığı gibi unsurlar öğrencilerin öğrenme hızını azaltmaktadır. Bunun için birebir alınan derslerde alınan verim de daha fazla olmaktadır. Öğrenciler özel ders veren öğretmenlere başvurarak hem sınavlarında başarılı olmak için hem de dersleri öğrenmek için çalışmaktadır. Bunun içinde https://www.eveozelders.com/ gibi güvenilir web siteleri ile iletişime geçilmesi tavsiye edilir.
Öğrencinin yanında birebir dersi veren öğretmenlerin yetkinliği de etkili olmaktadır. Yine yapılan araştırmalarda öğrencilerin verim alma oranı üzerinde öğretmenlerin uzman olması öğrenim hızını etkilemektedir. Verilere göre evde birebir şeklinde yapılan dersler okulda yapılan derslerin 5-6 saatine denk gelmektedir. Bildikleri konular üzerinde zaman harcamayan öğrenciler aldıkları birebir derslerle istedikleri konuları öğrenebilmektedir. Öğrenciler birebir ders sayesinde okulda atladıkları konuları da öğretmenler tarafından daha iyi öğrenebilmektedir.

Özel Ders Verme Teknikleri Nasıl Olmaktadır?

Alanda yeni yeni yetişmeye başlayan öğretmenler özel ders verme konuları hakkında yardım alabilmektedir. Birebir konusunda verim almak isteyen öğretmenlerin belli başlı teknikleri uygulanması istenmektedir. Birebir ders teknikleri öğrencilerin başarısı üzerinde oldukça etkili olmaktadır. Öğrencilerin öncelikle seviyelerinin belirlenmesi zaman kaybının önlenmesinde etkili olmaktadır. Ortamın öğrenci üzerinde etkisi büyüktür. Öğrencinin dikkatini dağıtacak materyallerin ortamdan uzaklaştırılması dersin sorunsuz bir şekilde işlenmesini sağlamaktadır. Zaten okullarda kalabalık sınıflarda yaşanan sorunların en başında dikkat dağınıklığı sorunu gelmektedir. Birebir derslerde en başta bu sorun kaldırılmaktadır. Öğretmenle karşılıklı bir şekilde ders işleyen öğrenciler diledikleri konuyu öğretmenlere sorabilmektedir.
En etkili eğitim yönlerinden biri olan özel ders uygulaması yapılan tekniklerle daha başarılı bir şekilde yerine getirilmektedir. Öğrencilere uygun materyaller ve kitaplar getirilmesi, konulara hazırlıklı gelinmesi gibi unsurlar derslerdeki verimi artırmaktadır. Öğretmenin sahip olduğu öğretmenlik yeteneği de öğrencinin öğretmene karşı saygısını oluşturmaktadır. Öz saygınlığa ve özgüvene sahip olan öğretmenler öğrencilere derslerini daha etkili bir şekilde aktarabilmektedir.

Özel Dersin Verimli Olması İçin Ne Yapılması Gerekmektedir?

Birebir derslerin verimli olması öğrencinin başarısını artırmada etkili olmaktadır. En başta öğrencilerin verimli bir ortamda ders alması gerekmektedir. Öğrencilerin seviyesi belirlendikten sonra özel ders takvimi oluşturulmalıdır. Bu takvim ve plan doğrultusunda dersler işlendiğinde öğrencilerin verim alması da artmaktadır.
Plana sadık kalınarak yapılan dersler öğrencilerin öğrenme hızını da artırmaktadır. Plan dışına çıkılan günlerde de yapılamayan dersler kesinlikle telafi edilmelidir. Zincirde yaşanan bir kopuş büyük ve geri dönülmez sonuçlara neden olabilmektedir. Özel dersten verim alınabilmesi için öğretmenin uzman ve alanında yetkin olması önemlidir. Birebir derslerde okulda olduğu gibi defter tutturmaktan kaçınılmalıdır. Öğretmenin hazır dokümanlarının olması ve bunları derse gelirken getirmesi gerekmektedir. Öğrencinin ilgi alanı ve nasıl bir öğrenme yöntemiyle daha iyi öğrendiği belirlenmelidir. Bütün bu teknikler uygulandığında dersin verimi doğrudan artmaktadır.

No comments:

Post a Comment